Damgalık Yazı Tipi İndir

Damgalık yazı tipi indirip bilgisayarınızda Göktürk alfabesi ile yazı yazmak için bu yazı tipini bilgisayarınıza indiriniz.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türk Orkun Yazısı bin yıldan uzun bir süredir kullanılmamaktadır. Bu nedenle günümüzde kullanabilmek için bir takım eklemelere ihtiyaç vardır. Ancak bu eklemelerin yazının ruhuna uygun olması şarttır. Yoksa bu ata mirası zarar görmüş olur. İşte biz de yazıyı günümüz diline uygun hale getirmek için küçük eklemeler yaparak sizlere sunduk.

  1. Türk Orkun Yazısında o-u sesleri aynı damga ile gösterilir. Kol-kul gibi sözlerin karışmaması için “O” sesini geniş-kavisli, “U” sesini ise dar-düz biçimde yazarak karışıklığı önleme yoluna gittik.
  2. Ö-ü sesleri için de aynı durum söz konusudur. Göz-güz türünde karışıklıklar yaşanmaması için “Ö” sesini biraz geniş yazmayı yeterli bulduk.
  3. Türk yazısında olmayan “v” sesi için “b”, “h” sesi için “k”, “f” sesi için “p”, “j” sesi için “z”, “c” sesi için “ç” damgalarının üzerine çentik koyarak ses farklılıklarını işaret ettik. Ayrıca kalın g-ğ arasına Yenisey kaynaklarından yararlanarak küçük bir fark koyduk.

Türk Orkun Yazısı aslında 38 damgadan oluşur. Ancak bu eklemelerle birlikte damga sayısı artmıştır. Damga sayısının artması klavyede yer sorununu ortaya çıkarmıştır. İşte bu nedenle klavyeye damgalar yerleştirilirken yeterli yer olmadığından çift sesli damgalar bazı damgaların yerlerine caps lock açık ya da kapalı durumda yerleştirilmiştir. Fontun düzgün kullanılması için damgaların karşılıkları öğrenilmeli, damgaların klavyedeki yerleri bilinmelidir. İşte bu nedenle aşağıdaki font haritası hazırlanarak kullanımınıza sunulmuştur.

Not: W tuşunda Yenisey kaynaklarından alınan damgalar Kazak Türkçesi gibi bazı özel kullanımlar içindir. Türkiye Türkçesi için dikkate alınmamalıdır.

Yazı tipini, Denetim masasında bulunan yazı tipleri klasörüne kopyalayarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Göktürk alfabesi Öğrenmek için: www.damgalik.com

Yorumla