Göktürkçe’de rakamlar(sayılar) var mı?

Şimdiye kadar yapılan arkeolojik çalışmalarda ve tarihi calismalarda rakamlara(sayılara) rastlanmamıştır.

Macarların kullandığı Roma rakamlarına benzer rakamlar var. Çuvaşlar da kullanmışlar.

Ayrıca şunu belirtmekte fayda var. Internette gezen Göktürkçe sayılar tamamen uydurmadır.

Yorumla