Kızıl Elma Ortaokulu Göktürk Anıtları Çalışması

Kızılelma Ortaokulu/ BARTIN öğrencilerimize Göktürkçe’nin Türk tarihindeki yeri ve önemini kavratmak aynı zamanda onlara Türk dilinin tarihsel gelişimini ve değişimini öğretmek amacıyla hazırladığımız milli bir proje olan Kültigin Yazıtının bir kopyasını orijinaline uygun kazıma yöntemiyle okulumuza kazandırdık…Altı öğrencimize Göktürkçe yazma ve okumayı öğrettik…Saygılarımla. Volkan Güngör

Ayrıca Gökturkce ısımlerı yazılabılıyor. Yıl ıse 2014.

Yorumla